Women Gardening in Pyongyang

Date: 5/1/09     Credit: RockHouse Images

High angle shot of two women gardening in Pyongyang.